Nếu đây là trường hợp khẩn cấp, nếu bạn hay một người bạn biết bị thương tích, hoặc nếu bạn ở trong tình trạng nguy hiểm cấp kỳ, bạn hãy gọi 911 ngay.

Sự lây lan của vi khuẩn Covid-19 cũng làm lây lan một thứ vi khuẩn khác: đó là kỳ thị chủng tộc. Trên toàn thể đất nước, những vụ xảy ra vì hận ghét đang gia tăng. Đặc biệt những cá nhân là hậu duệ Trung Hoa hay châu Á, ngay cả những người trông giống người châu Á, đã trở thành mục tiêu của những hành động kỳ thị. Trong không khí âu lo và sợ hãi, một số người hay một số nhóm  đang chọn cách gán cho vi khuẩn và tìm cách đổ tội  hay tìm một dê tế thần cho cuộc khủng hoảng COVID-19.

Những tội hận ghét ở Canada liên quan đến COVID-19 đã xảy ra gồm việc phá phách một ngôi chùa Phật Giáo ở Montreal, tấn công người ở một siêu thị Costco, và một tiệm ăn Đại Hàn đã bị đập cửa kính phiá trước. Còn có những báo cáo của những người bị ho và khạc nhổ vào mặt. Đó là những tội phạm về hận ghét. Xin ghi nhận rằng tội hận ghét là một tội hình sự về bản chất, gồm có việc tấn công thân thể, những lời đe dọa chửi rủa (trên mạng hay đích thân), phổ biến loan truyền việc hận ghét, và hành động phá hoại. Nếu bạn đã phải chịu đựng tội ác này, bạn hãy liên lạc với cảnh sát địa phương.

Ngoài ra, những hành động hận ghét còn gồm có việc tránh xa, tấn công bằng lời, gọi tên, diễu cợt hay gửi điện thư có tính kỳ thị. Khi một số hành động hận ghét không phải là một tội hình sự về bản chất, cảnh sát khó lòng can thiệp.

Sự kỳ thị chủng tộc một cách công khai hay tế nhị có thể dẫn đến những cảm xúc khác nhau, như âu lo, sợ hãi và ngay cả trầm cảm. Những hành động thúc đẩy bởi hận ghét dù là tội hình hay không phải tội hình cũng nên được báo cáo. Khi những sự việc này không được phản ảnh trong thống kê về tội hận ghét, chúng sẽ không được báo cáo và không được lưu trữ trong tài liệu. Tất cả chúng ta cần nói lên và chia sẻ chuyện của chúng ta. Nếu bạn đã gặp phải hoặc tội ác hận ghét hoặc hành động hận ghét, bạn hãy vui lòng báo cáo ngay.

Tổ chức ACCT thu thập những thống kê và sự kiện liên quan đến sự phân biệt đối xử, tấn công và nỗi lo âu mà người Canada phải đối phó trong khi có vi khuản COVID-19. Những thông tin thu thập sẽ được xử dụng vào mục đích theo dõi những vụ hay những tội về hận ghét để dùng cho việc giáo dục, bênh vực và cảnh báo. Chúng tôi cam kết cộng tác với các tổ chức thân hữu để gửi một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng cho công chúng và cho giới lãnh đạo của quốc gia này là hành động hận ghét sẽ không được chấp nhận và tất cả chúng ta hãy đứng lên và hành động với #ACT2endracism.

Tổ chức ACCT tôn trọng sự riêng tư và giữ kín về những người báo cáo sự việc. Bất cứ một thông tin nào liên quan đến lý lịch mà bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ không được phổ biến cho công chúng cũng như cho cơ quant thi hành luật pháp hay cảnh sát, trừ khi có sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ không liên lạc với bạn trừ khi bạn chọn cách cho chúng tôi liên lạc. Tổ chức ACCT đang lo dịch tờ mẫu tường trình việc xảy ra nhiều thứ tiếng. Cám ơn bạn đã dành thời giờ để viết tường trình.

Share