ACCT Publications

Hate Crimes o Krimen Dahil sa Galit
PAG-UNAWA NG IMPLICIT BIAS
SYSTEMIC RACISM
Pagkiling, Stereotyping, Rasismo o Racism at Diskriminasyon
Microaggressions: Pagpapakita ng Hindi Direktang Racism o Rasismo
Praktisin o Ugaliin ang INFORMATION HYGIENE
Pagsubaybay sa Yellow
Ano ang gagawin mo kung ikaw ay target ng Racism?
Ano ang pwede mong gawin kung ikaw o ang iyong mga kaibigan ay makaranas ng racism sa paaralan?
Paraan kung paano maging bantay para sa mga target ng racism dahil sa lahi at kultura
Ano ang gagawin kung ikaw ay isang senior citizen, hindi marunong mag-English at nakaranas ng racism?
Share