ACCT Publications

Hate Crimes o Krimen Dahil sa Galit
PAG-UNAWA NG IMPLICIT BIAS
SYSTEMIC RACISM
Pagkiling, Stereotyping, Rasismo o Racism at Diskriminasyon
Microaggressions: Pagpapakita ng Hindi Direktang Racism o Rasismo
Praktisin o Ugaliin ang INFORMATION HYGIENE
Pagsubaybay sa Yellow
Ano ang gagawin mo kung ikaw ay target ng Racism?
Ano ang pwede mong gawin kung ikaw o ang iyong mga kaibigan ay makaranas ng racism sa paaralan?
Paraan kung paano maging bantay para sa mga target ng racism dahil sa lahi at kultura
Ano ang gagawin kung ikaw ay isang senior citizen, hindi marunong mag-English at nakaranas ng racism?

Videos

How to be a Public Bystander
What can you do when you are targeted by racism

What to do if you are a senior citizen, speak no english and experience racism.

What you and your friends can do if you experience racism at school?

Role Play Scripts

To engage discussion/start conversations on: microaggressions, the importance of reporting racism, and talking to kids about racism

Role Play Script 1

Role Play Script 2

Role Play Script 3

Share