ACCT Publications

Việc gây nên tội vì thù ghét
TÌM HIỂU VỀ THÀNH KIẾN NGẦM
PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC CÓ HỆ THỐNG
Định kiến, Kỳ thị, Phân biệt chủng tộc và Phân biệt đối xử
SỰ CÔNG KÍCH CÁ NHÂN: Thể hiện sự phân biệt chủng tộc cách gián tiếp
THỰC HÀNH SÀNG LỌC THÔNG TIN
Theo dấu Hiểm Họa Da Vàng
Bystander
Target
Youth
Senior

Videos

How to be a Public Bystander
What can you do when you are targeted by racism

What to do if you are a senior citizen, speak no english and experience racism.

What you and your friends can do if you experience racism at school?

Role Play Scripts

To engage discussion/start conversations on: microaggressions, the importance of reporting racism, and talking to kids about racism

Role Play Script 1

Role Play Script 2

Role Play Script 3

Other Resources

Share